Veelgestelde vragen

logo

Veelgestelde vragen

logo

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact met me op, ik kan je vraag ongetwijfeld beantwoorden.

Verwijzing

Vul het aanmeldformulier zo compleet mogelijk in en ik neem contact met je op om een afspraak te maken. 

In principe heb ik geen wachttijd.

Chronotherapie is in Nederland nog niet evidence based in de opvattingen van Zorgverzekeraars Nederland. De term evidence based heeft overigens niks te maken met de mate van betrouwbaarheid en moet je niet verwarren met ’wetenschappelijk bewijs’. Een voorbeeld: mindfullness is wetenschappelijk werkzaam bewezen. Deze vorm van therapie wordt vrijwel niet vergoed in Nederland, maar werkt voor veel mensen bijzonder goed.  

De eerste stappen richting een Evidence Based-erkenning in Nederland zijn inmiddels wel gezet. Eind maart 2020 is het boek ‘Leerboek Neurowetenschappen voor de klinische psychiatrie’ verschenen, waarin prof. dr. Odile van den Heuvel schrijft dat “gebrek aan etiologische (lees: wetenschappelijke) onderbouwing van psychiatrische classificaties heeft mogelijk bijgedragen aan de stagnatie in het veld wat betreft de behandelinnovatie voor psychiatrische stoornissen, waardoor de prognose voor patiënten de afgelopen decennia niet is verbeterd”.

Ja. Omdat de behandeling niet vergoed wordt via een zorgverzekeraar of aanvullende verzekering, is het niet nodig om een verwijzing bij de huisarts op te halen. 

Afspraken

Je kan je afspraak wijzigen of annuleren tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Dit kan telefonisch of per mail. Lukt het niet om binnen 24 uur voor de afspraak te wijzigen/annuleren, dan kan ik hiervoor kosten in rekening brengen.

Kosten

De kosten van een behandeling verschillen sterk. Omdat ik een persoonlijk behandelplan maak, is geen behandeling hetzelfde. Het hangt af van welke diagnose wordt gesteld en hoe lang en hoe vaak een behandeling plaatsvindt. Op de pagina Tarieven kunt u lezen wat de behandeling kán inhouden. Mijn uurtarief is €250,-.

De duur van een behandeltraject hangt af van welke behandeling het best geschikt is voor jou. Afhankelijk van de uitkomst van het actigrafie-onderzoek.

De behandeling bestaat uit directe en indirecte kosten. De directe kosten zijn de activiteiten waar je bij betrokken bent. De individuele of online gesprekken die we voeren. Ook zijn er indirecte kosten: kosten van activiteiten die noodzakelijk zijn om jouw behandeling te organiseren. Hierbij kan je denken aan rapporteren in het dossier, correspondentie met jouw huisarts of kosten die gemaakt zijn voor bijvoorbeeld bloed- of urineonderzoek. Zie ook Tarieven.

De declaraties van nMB C&C worden niet door jouw zorgverzekeraar vergoed. Dit komt doordat het Zorg Instituut Nederland (ZIN) deze technieken nog niet tot de “evidence based” categorie heeft geklasseerd, terwijl dit in het buitenland wel zo is…In de afgelopen jaren heb ik door bijvoorbeeld mijn deelnames aan het ECNP, nauwgezet de internationale ontwikkelingen in de neurowetenschappen gevolgd als behandelend psychiater en houd ik mij op de hoogte van de wereldwijde ontwikkelingen die relevant zijn voor mijn dagelijks werk, zoals de ontwikkelingen in het toepassen van actigrafie en Transcraniële Direct Current stimulatie (tDCS), die ik mij via nascholing in München (NeuroCare Groep) eigen maakte.

Behandeling

Aan de hand van je DNA zoek ik uit op welke manier jouw lichaam geneesmiddelen afbreekt: dit doe ik met het systeem van Cytochroom Cytochroom P450, dat in de lever medicatie afbreekt. Door Therapeutic Drug Monitoring (TDM) kan ik met relatief weinig inspanning de juiste dosering voor een antidepressivum aanbevelen.

Bij de drogist kun je verschillende soorten melatoninepillen kopen. Lijkt een onschuldig middel, is het niet. Melatonine is een hormoon dat het bioritme beïnvloedt. Het is een geneesmiddel en geen voedingssupplement, zoals het vaak verkocht wordt.

Bij verkeerd gebruik kun je juíst slaapproblemen krijgen. Melatonine curves zorgt ervoor dat we bij een vertraagd slaapfase syndroom op het juiste tijdstip melatonine toepassen, zodat jouw slaapritme aanzienlijk beter wordt. Lees voor uitgebreidere informatie de folder “Melatonine”

Dit is een variant van een hartfilmpje: een hersenfilmpje. In de neurologie worden elektrodes aangebracht op het hoofd en op die manier wordt hersenactiviteit gemeten. Het qEEG is een omzetting van hersenactiviteit in 3D-beeld. Zo zie je in één oogopslag welke delen in de hersenen actief zijn bij bepaalde prikkels, gedachten of acties. Met een qEEG kan ik beoordelen of de klachten die je ervaart, terug te zien zijn in de hersenen. Een qEEG bepaalt welk antidepressivum het beste bij een patiënt past. 

De verwachting is dat ik in 2023 dit onderzoek in Twijzel kan aanbieden.

Cognitieve Gedragstherapie Insomnia (CGT-I) is effectief bij langdurige slaapstoornissen, ook wel insomnia genoemd. CGT is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Voor deze behandeling is een bezoek aan de praktijk niet noodzakelijk: we kunnen elkaar online spreken. Binnenkort komt hier een folder over beschikbaar op deze site. Een voorlopige versie is er al wel en is op aanvraag toegezonden.

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) is een (pijnloze) behandelmethode met elektromagnetische stimulatie op het hoofd. In combinatie met CGT kan deze methode geneesmiddelen bij stemmingsstoornissen en angstklachten vervangen.

Naar verwachting komt deze behandeling in 2022 in Twijzel beschikbaar.

Transcraniele Direct Current Stimulatie is een ook een pijnloze behandeling met (veilige) zwakstroom electroden op het hoofd. In combinatie met psychotherapie kan deze behandelmethoden geneesmiddelen vervangen.

Naar verwachting zal deze methode eind 2021 ook in Twijzel beschikbaar zijn.

Bij een Neurofeedback behandeling train je je hersenactiviteit om bepaalde klachten te verminderen. Deze behandelmethode gaat daarbij uit van het lerend vermogen van je hersenen.
In combinatie met qEEG vervangt deze behandeling geneesmiddelen bij ADHD.

Op dit moment is deze behandelmethode nog niet in Twijzel gepland in verband met de arbeidsintesieve uitvoering.

Privacy

Nee. Een dossier is alleen in te zien door de patiënt en zijn behandelaar. Familie en naasten hebben geen inzage in het dossier, tenzij de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook wanneer de patiënt is overleden. Gaat het over informatie met betrekking tot een erfelijke aandoening, dan kan met de behandelaar worden overlegd of inzage in (delen van) het dossier mogelijk is.

Na afloop van de behandeling wordt je dossier standaard vijftien jaar bewaard in mijn archief. Je kan me uiteraard (schriftelijk) verzoeken om het dossier te vernietigen. 

Ik ga zorgvuldig om met gegevens van patiënten. Alles wat je met mij bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Ik houd je huisarts regelmatig op de hoogte van het verloop van de behandeling van jouw slaapprobleem, tenzij je daar bezwaar tegen hebt. Informatie gaat pas naar de huisarts, nadat je daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven

Ik zal nooit zonder jouw toestemming informatie verspreiden aan mensen die niet bij jouw behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag ik hier zonder jouw toestemming van afwijken. 

Ik gebruik jouw gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt gegeven. Je gegevens worden niet aan anderen verstrekt en niet langer bewaard dan nodig is, tenzij de praktijk hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt. Ik handel volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Vragen?

Vul het aanmeldformulier in en ik neem contact met je op.